Schaap en geit

Het bloed

Informatie over het bloed/zomergriep

Andere namen voor "Het Bloed" zijn: weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bij lammeren. Bij een abrupte overgang naar een royaal, eiwitrijk rantsoen (zeer rijke weide) gaan de Clostridiumbacterien zich sterk vermenigvuldigen en veroorzaken bloedvergiftiging. Meestal verloopt het beeld zeer snel. Men treft een of meerdere dode lammeren in de wei aan. Vaak zijn het de beste, snelst groeiende lammeren die het eerste sterven. Behandelingen komen bijna altijd te laat.

Zomergriep

'Zomerlongontsteking' wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella haemolytica. De naam 'Zomerlongontsteking' is enigszins misleidend: longaandoeningen veroorzaakt door Pasteurella haemolytica zorgen vanaf het voorjaar tot ver in de herfst voor problemen. Koppeluitbraken beginnen met plotselinge sterfte van enkele lammeren eventueel in combinatie met een groot aantal lammeren welke chronisch hoesten en een conditievermindering.

Uitbraken van Pasteurellose ontstaan veelal onder invloed van stress (spenen). Er worden twee ziektebeelden onderscheiden. Het eerste type heeft vooral acute sterfte bij jonge lammeren en zomerlongonsteking tot gevolg. Het tweede type kent een piek in de periode oktober tot en met december, de symptomen zijn vooral plotselinge sterfte door bloedvergiftiging. Zieke dieren kunnen behandeld worden met antibiotica, de behandeling komt echter vaak te laat.

Vaccineren tegen "Het bloed"/ zomergriep

Het bloed en zomerlongontsteking zijn de meest voorkomende infectieziekten bij het schaap in Nederland. Jaarlijks veroorzaken deze ziekten veel sterfte onder lammeren en schapen. Naast managementmaatregelen is de vaccinatie van cruciaal belang om grote verliezen te voorkomen. Door de drachtige ooien te vaccineren kunt u ook de lammeren een goede bescherming bieden.

De vaccinatie wordt bij ooien die voor het eerst lammeren gestart zo'n 12 tot 8 weken voor het lammeren. Deze vaccinatie wordt dan herhaald 4 tot 6 weken later. Ooien die het jaar ervoor al eens zijn gevaccineerd kunnen volstaan met een enkele vaccinatie zo'n 4 tot 6 weken voor het lammeren. U kunt ook de lammeren laten vaccineren vanaf een leeftijd van 3 weken. Na 4 tot 6 weken moeten ze voor de tweede keer gevaccineerd worden.

Vaccinatieschema ooien

Basisvaccinatie
Tweemaal vaccineren met een interval van 4-6 weken, waarvan de tweede enting 4-6 weken voor het lammeren.

Herhalingsvaccinatie
Jaarlijks 4-6 weken voor het lammeren.

Vaccinatieschema lammeren

Basisvaccinatie
Tweemaal met een interval van 4-6 weken.

Herhalingsvaccinatie
Boostervaccinatie tegen pasteurellose minimaal 3 weken voor een onderkende risicoperiode.