Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Algemeen

Vruchtbaarheid blijft een belangrijk onderdeel op melkveebedrijven met name bij de maandelijkse bedrijfsbegeleidingen. Op koppelniveau uiten de gevolgen van een verlengde tussenkalftijd zich vooral in een verlaagde melkopbrengst. Op dierniveau kan een verlengde tussenkalftijd veel problemen opleveren rondom het afkalven, dit vaak ten gevolge van een te hoge conditiescore.

De vruchtbaarheidsresultaten zijn van veel onderdelen afhankelijk, onder andere voeding en de dierziektestatus spelen hierin een grote rol. Een adequaat vruchtbaarheidsmanagement is echter ook cruciaal. Het vroegtijdig opsporen van niet drachtige koeien na inseminatie in combinatie met een passend advies/ therapie levert op veel bedrijven een goed rendement op.

Echografie/ scannen

Wij kunnen u ook vruchtbaarheidsadvisering aanbieden in combinatie met het gebruik van echografie/ scannen.

Het gebruik van de echo vergroot onze onderzoeksmogelijkheden in de vruchtbaarheidsadvisering. Voordelen zijn:

  • Meer informatie over de eierstokken bij koeien die niet tochtig of niet drachtig worden
  • Vroegtijdig opsporen van tweelingdrachten
  • Opsporen van koeien met een chronische baarmoederontsteking
  • Vergroten van de arbeidsefficientie

Een periodiek 4- of 6-wekelijks bedrijfsbezoek zorgt voor een consequente aanpak.