Jongvee-opfok

Jongvee aanpak

Diarree bij jonge kalveren, Voorkomen is beter dan genezen!

Kalverdiarree is een veel voorkomend probleem en is één van de belangrijkste oorzaken van economische verliezen in de rundveehouderij. Groeiachterstand, extra arbeid en tijd, hoge behandelingskosten en een te hoog uitvalspercentage hebben zware financiële gevolgen.

Kalverdiarree kan door verschillende kiemen veroorzaakt worden, zoals:

  • E.coli (dag 0 – 4), bacterieel
  • Rotavirus (dag 4 – 21), viraal
  • Coronavirus (dag 4 – 21),viraal
  • Cryptosporidiën (dag 5 – 28), parasitair

Ook voedingsstoornissen kunnen diarree bij jonge kalveren veroorzaken.

Behandeling van diarree bij pasgeboren kalveren.

De behandeling van kalverdiarree is vaak complex. Tijdig ingrijpen is voor het kalf van levensbelang. De ingestelde therapie zal afhankelijk zijn van het soort diarree. Bij bacteriële diarree zal een antibioticum nuttig zijn samen met een ontstekingremmer en een ondersteunende elektolytenoplossing. Virale diarree, veroorzaakt door Rota- en/of Coronavirus, kan niet worden behandeld met een antibioticum. Kalveren kunnen enkel beschermd worden tegen rota- en coronavirus door opname van biest die antilichamen tegen deze virussen bevat.

Superbiest en preventie van diarree

Door koeien en vaarzen tussen 12 en 3 weken voor het kalven met een éénmalige injectie (Rotavec™ Corona) te vaccineren, maken ze grote hoeveelheden antistoffen aan, die via de biest in het kalf terecht komen. Zo ontstaat een beschermende barrière ter hoogte van de dunne darm bij het kalf. Deze vaccinatie biedt daarnaast ook bescherming tegen diarree veroorzaakt door de E.coli bacterie.

Maatregelen zoals een goede hygiëne tijdens en na de geboorte van het kalf, een goede biestverstrekking, groeperen van kalveren van éénzelfde leeftijdsklasse en eventueel huisvesting in iglo’s moeten zeker aandacht krijgen.

Voorkom kalverdiarree en vaccineer met Rotavec™ Corona

Wij hebben inmiddels ruime ervaring met deze entstof. Soms is de infectiedruk zo hoog dat niets lijkt te werken. Uiteraard blijft het van groot belang om hygiënemaatregelen, biestmanagement, etc aan te scherpen. Maar deze enten geeft heel vaak een onmiddellijk verbetering. We hebben vaak gezien dat vanaf de eerste geënte koeien die melk worden de diarree helemaal weg is! Mits de diarree uiteraard coli of rotavec-corona gerelateerd is.

Klik op hier voor het 5-stappenplan van Rotavec Corona.

Onderstaand figuur geeft de natuurlijke strijd weer tussen het opbouwen van weerstand door de kalveren tegen verschillende diarreeverwerkkers.

 

Pinkengriep/ longontsteking

Het najaar en de winter zijn berucht om de problemen met zieke en hoestende kalveren. Er is jaar in jaar uit aanzienlijke schade. De belangrijkste veroorzakers van longontsteking bij kalveren en pinken zijn:

  • Pinkengriepvirus
  • Para-influenza 3 virus
  • Mannheimia (=Pasteurella) haemolytica (bacterie)

Deze ziektekiemen komen op vrijwel alle bedrijven voor. Meestal is er sprake van menginfecties. De virussen zorgen voor de eerste aantasting van het longweefsel, waarna de bacteriën grote schade aanrichten.

Preventie van pinkengriep/ longontsteking

Preventie is van groot belang in het kader van longontsteking. Omdat de ziektekiemen zeer acuut kunnen toeslaan komen behandelingen nogal eens te laat, gevolg: sterfte en groeivermindering. Indien er virussen in het spel zijn helpen antibiotica niet tegen het virus.

In de preventie zijn huisvesting en bezettingsgraad van groot belang. Dit zijn echter vaak factoren die moeilijk snel te veranderen zijn. Het vaccineren tegen pinkengriep kan dan een goede oplossing zijn.

Vaccineren tegen pinkengriep/ longontsteking

Het meest geschikte vaccinatiemoment wordt bepaald door de ziektekiemen die de hoofdrol spelen op het bedrijf, de infectiedruk, het seizoen en de bedrijfsvoering.

Basisprincipe: kalveren 2x vaccineren (1 maand interval) voordat zij de meest kritische periode op het bedrijf ingaan.

Vroege vaccinatie verkleint de kloof tussen passieve en actieve immuniteit. Dit is de periode dat het dier nog beschermd is door de antistoffen verkregen met de biest tegen een ziekte  totdat het dier oud genoeg is en  zijn afweermechanisme zodanig is ontwikkeld dat het goed kan reageren op infecties van buiten af. 

Er kan al vanaf 6 weken leeftijd gevaccineerd worden, dit is zeker aan te bevelen op bedrijven waar bij de jonge kalveren Mannheimia (Pasteurella) problemen optreden.

Vroege vaccinatie biedt tevens het voordeel dat grotere groepen dieren in één keer gevaccineerd kunnen worden: een belangrijke bijdrage om de infectiedruk te verlagen.