BVD

Aandachtspunten BVD

Het Bovine Diarree Virus (BVD) is een aandoening bij melkvee die zich van vele andere dierziekten onderscheidt door het voorkomen van dragers. Dit zijn dieren die tijdens de dracht geinfecteerd zijn met BVD en het daardoor niet als lichaamsvreemd zien. Het gevolg hiervan is dat deze dieren met name als kalf/ pink veel virus kunnen uitscheiden. BVD is wijd verspreid in de Nederlandse rundveestapel: 60-70% van de runderen heeft afweerstoffen tegen BVD, op 80-90% van de bedrijven worden dieren met afweerstoffen gevonden en op 30-40% van de bedrijven zijn BVD-dragers aanwezig. Op een bedrijf met dragers loopt de schade door BVD op tot vele honderden euro’s per koe. De verschijnselen van BVD zijn niet altijd even duidelijk.

Gevolgen van BVD

Veel voorkomende symptomen bij BVD zijn: diarree, abortus, vruchtbaarheidsproblemen, celgetalproblemen, productiedaling, luchtwegproblemen, sterfte en verminderde weerstand (immunosuppressie). Wees bij het zien van één of meerdere van bovengenoemde symptomen altijd bedacht op BVD en laat zonodig aanvullend onderzoek instellen. Omdat het BVD-virus immunosuppressief is, zorgt het ervoor dat dieren ook gemakkelijker ziek worden door andere ziekteverwekkers. BVD-virus kan zeer lang op een bedrijf circuleren en voortdurend schade aanrichten. Onderzoek op bedrijven met BVD-problemen heeft aangetoond dat de schade bij een uitbraak al snel oploopt tot 500 euro per aanwezige koe.

De belangrijkste infectiebron op een besmet bedrijf zijn de ‘dragers’. Dit zijn dieren die tijdens de dracht in de baarmoeder zijn besmet en het virus daardoor als ‘lichaamseigen’ beschouwen. Vaccinatie is bedoeld om het ontstaan van nieuwe dragers te voorkomen.

Onderzoek BVD

In het onderzoek voor BVD spelen een aantal verschillende onderzoeken een rol. Koppelsymptomen in combinatie met verwerpersonderzoek en eventueel een BVD-quickscan geven veel informatie over het voorkomen van BVD. De BVD-quickscan geeft veel informatie over een eventuele aanwezigheid van BVD.

BVD-quickscan

Sinds de introductie van de BVD-QuickScan, begin 2004, zijn al honderden QuickScans uitgevoerd. De Scan bestaat uit een drietal BVD-testen, namelijk een test op afweerstoffen in de tankmelk, een test op virus in de tankmelk en een test op afweerstoffen bij vijf stuks jongvee. De resultaten van de Quick-Scan zijn weergegeven in de tabel. Hieruit blijkt dat er op een flink percentage van de onderzochte bedrijven geregeld BVD-virus circuleert, met name onder het jongvee, wat kan duiden op de aanwezigheid van een BVD-virusdrager. Het niet aanpakken van een BVD-probleem is een tijdbom op een bedrijf.

Uitslagen BVD-QuickScans uitgevoerd in 2004:

  • Geen afweerstoffen in de tankmelk                        44,4 %
  • Duidelijke aanwijzingen voor BVD-Dragers          48,2 %
  • Dragers bij de melkgevende koeien                           6,5 %

Aanpak BVD

Na een inventarisatie wordt een gericht plan van aanpak voor het bedrijf opgezet. Mogelijkheden voor de aanpak van BVD op het melkveebedrijf zijn het opsporen van dragers en het opzetten van een vaccinatieplan tegen BVD.