Vaccinatie paard

Vaccinatie paard

Ter voorkoming van besmettelijke ziekten, die soms een zeer ernstig verloop kunnen hebben, kunt u uw paard laten vaccineren. Steeds vaker is vaccinatie verplicht voor deelname aan wedstrijden of evenementen.

Vaccinatie tegen influenza

De vaccinatie tegen influenza wordt doorgaans verplicht gesteld bij deelname aan wedstrijden en evenementen. U voorkomt hiermee dat paarden elkaar besmetten via de lucht tijdens hoesten. Paardengriep kan leiden tot een ernstige en langdurige longontsteking. 

De eerste enting dient te worden herhaald na een periode van 3 weken tot 3 maanden. We noemen dit de basisenting. De volgende enting dient idealiter te worden gegeven na 4 maanden, en vervolgens jaarlijks.
Voor paarden die worden uitgebracht op internationale wedstrijden geldt een halfjaarlijks vaccinatieinterval.  

Vaccinatie tegen tetanus
Meestal is de influenza-enting gecombineerd met de enting tegen tetanus. Tetanus kan optreden na infectie van open wonden met de tetanus-bacterie. De meeste dieren die ziek worden ten gevolge van tetanus, komen te overlijden na een periode van zwaar lijden. Een jaarlijkse vaccinatie is doorgaans voldoende om tetanus te voorkomen.

Vaccinatie tegen rhinopneumonie
Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door een herpesvirus, besmetting vindt plaats door middel van snot, lucht, vruchtwater en/of direct contact. De ziekte kent globaal een drietal verschijningsvormen, te weten de verkoudheidsvorm, de verlammingsvorm en de abortusvorm.

De verkoudheidsvorm is de minst ernstige vorm. Na een periode van snotteren en hoesten genezen de paarden volledig.

Bij de verlammingsvorm is er sprake van een verlamming van de achterhand van het paard, die zo ernstig kan zijn dat het paard niet meer kan lopen. Meermalen verloopt deze verlamming fataal.

De abortusvorm leidt tot het zogenaamde “besmettelijk verwerpen”, waarbij meerdere merries uit een kudde vroegtijdig hun ongeboren veulen kunnen verliezen. Deze merries zijn doorgaans besmet in de tweede helft van de dracht.  

Vaccinatie leidt tot vermindering van de symptomen, zowel in aantal dieren als in ernst. Vaccinatie dient, na twee keer een basisenting met vier weken tussentijd, tweemaal per jaar te worden gegeven voor een maximale bescherming. Drachtige merries kunnen het beste worden gevaccineerd tussen de 4e en de 7e maand van de dracht. Er bestaat ook een entstof tegen zowel rhinopneumonie als influenza!  

Vaccinatie tegen schimmel
Schimmelinfecties ontstaan bij paarden met verminderde weerstand, waarbij normaal op de huid voorkomende schimmels de kans krijgen om zich te vermeerderen.    

De infectie begint met kleine bultjes en gaat over in grillige kale plekken op de huid, vooral op de wat meer vochtige plaatsen op de huid (contactplaatsen schabrak, singel, hoofdstel etc). Schimmel veroorzaakt niet zoveel jeuk, maar als het paard bezweet is krijgt het wel jeuk.  

Deze enting kan zowel preventief als curatief (=genezend) worden toegepast! Een enting kan het beste worden herhaald na twee weken, en worden gecombineerd met een wassing met een schimmelwerend middel.

Vaccinatie tegen West-Nijl Virus
Het West Nile virus kan bij infectie van mens en paard dodelijk zijn. Daarnaast geeft het uiteenlopende symptomen zoals koorts, sloomheid, niet zichzelf zijn, koliek en neurologische verschijnselen.

In Nederland zijn er op dit moment nog geen gevallen bekend van West Nile. Volgens deskundigen is het een kwestie van tijd voordat in heel Europa het West-Nijl Virus voorkomt. Gezien het gevaar voor zowel mens als paard en de kans op sterfte, is er preventief nu reeds een vaccin beschikbaar.

Dit vaccin wordt net als tetanus en influenza toegediend als een boostervaccinatie. Dit wil zeggen dat er twee injecties gegeven worden met 3 tot 4 weken tussentijd. Daarna is het advies om de vaccinatie jaarlijks te herhalen. De West Nile vaccinatie kan samen met influenza en tetanus gegeven worden.