Keuring paard

Keuringen

Keuringen zijn een must bij aan- en verkoop van een paard of pony. Wilt u als koper in uw rechten staan dan bent u verplicht bij aankoop een keuring te laten doen.  Bovendien worden ze steeds meer uitgevoerd bij de aanvang van of tijdens de carrière als sportpaard. Dit om de verwachtingswaarde van een paard of pony beter te onderbouwen of om vroegtijdig  diergeneeskundige problemen aan het licht te brengen en waar nodig preventief te behandelen.

Klinische keuring
Een klinische keuring wordt veelal uitgevoerd bij aankoop of verkoop van een paard. De meeste verzekeraars eisen bovendien dat een paard klinisch gekeurd is voor opname in de verzekering. Globaal bestaat een klinische keuring uit een algemeen onderzoek, nader onderzoek van ogen, mond en darmstelsen, hart en bloedvaten en longen en luchtwegen. Vervolgens wordt het beenwerk aan een grondig onderzoek onderworpen, worden buigproeven uitgevoerd en wordt de beweging op harde en zachte bodem geïnspecteerd. Na arbeid worden hart en longen nogmaals nauwkeurig geausculteerd. Bij voorkeur vindt de klinische keuring plaats op onze kliniek in Zuidwolde. De aanwezigheid van een stille ruimte voor auscultatie, een donkere ruimte voor oogonderzoek en een gedegen harde en zachte bodem, maken de omstandigheden zo optimaal mogelijk voor een eerlijke keuring voor koper en verkoper.

Klinische en Röntgenologische keuring
Een klinische keuring kan uitgebreid worden met een röntgenologische keuring, waarbij 18 (of meer) röntgenfoto's worden gemaakt. Onze erkende paardendierenartsen kunnen de foto's direct beoordelen en een voorspelling maken voor de sportrisico's voor uw paard. Klinische en röntgenologische keuring vinden direct aaneensluitend op dezelfde dag plaats op onze kliniek in Zuidwolde.