ONTWORMEN PAARDEN

Ten eerste een aantal ‘weetjes

Elk paard heeft wormen.

Ook een paard zonder weidegang is besmet.

Resistentie betekent dat een bepaald wormmiddel

niet meer werkt tegen een bepaalde worm.

Er zijn vele soorten wormmiddelen en vele soorten

wormen.

Een advies over ontwormen is altijd maatwerk.

Mestonderzoek kan in de “meeste” gevallen informatie

geven over de mate van besmetting.

Ontwormadministratie bijhouden en nauwkeurig

doseren.

Spoelwormen

Tot 50 cm lang. Veelal veulens hebben

er last van. Verschijnselen kunnen zijn

dor haarkleed, dikke buik, hoesten en neusuitvloeiing

(ten gevolge van de trektocht van de larven).

Door hun grootte en aantal kan scheuren van de

darmwand optreden.


Aarsmade

De aarsmade legt eitjes rond de anus

die jeuk veroorzaken. Hierdoor gaat

het paard schuren met zijn achterste.

De staart ziet er dan hetzelfde uit als bij

staart en maneneczeem.


Lintworm

Deze zit meestal op de overgang van

dunne naar dikke darm en kan daar

voor ernstige problemen zorgen waaronder

koliek en zelfs de dood. Moeilijk

te ontdekken wegens het niet of weinig uitscheiden

van eitjes.


Longworm

Onze paarden kunnen deze krijgen via

de ezel. Deze heeft er in de regel geen

last van. Een paard heeft longklachten

en kan dampig worden.


Paardenhorzel

De horzelvlieg legt de bekende gelige

eitjes vastgeplakt aan de paardenvacht.

Deze worden omdat ze jeuken door

het paard opgelikt. Ze ontwikkelen zich

in de maag tot grote donkerbruine maden.

Deze kunnen dan de maagwand beschadigen.


Bekende wormmiddelen

Benzamidazol verbindingen (rintal)

Oud middel wat weer meer in gebruik is wegens

resistentie bij ivermectine. In verleden veel resistentie

bij benzamidazol. (Maar omdat het lang minder

gebruikt is, is dit waarschijnlijk afgenomen.)

Pyrantel (strongid-p)

Korte werkingsduur en niet werkzaam tegen horzellarven

en ingekapselde strongyliden.

Ivermectine (furexel, eqvalan, equimectin, etc.)

Meest gebruikte wormmiddel, ook tegen horzellarven

werkzaam, sinds kort is er resistentie waargenomen.

Moxidectine (equest)

Behoort tot dezelfde familie als de ivermectine,

maar is sterker en langer werkzaam. Dringt ook de

darmwand in wat belangrijk is bij de rode worm.

LET OP: niet gebruiken bij veulens tot 4 maanden

leeftijd en nauwkeurig doseren.

Praziquantel (drontal)

Zit samen met ivermectine in equimax en samen met

moxidectine in equest-pramox.

Werkzaam tegen lintworm.

Meest gebruikte toedieningsvorm is pasta. Maar er

zijn tegenwoordig ook tabletten (tegen lintworm) en

er zijn kleine bikskorrels.

Behandeling

Alle paarden moeten regelmatig ontwormd worden

variërend van een interval van 6 weken tot 16 weken.

Dit interval is afhankelijk van de besmettingsgraad

(mestonderzoek!), bezettingsgraad en het gebruikte

middel.

Drachtige merries op de dag van veulenen behandelen.

Het veulen rond 5e levensdag ontwormen,

daarna moeder en veulen iedere 5 weken behandelen.

Alle aanwezige paarden tegelijk behandelen.

Nieuwe paarden bij aankomst ontwormen en pas na

enkele dagen bij de groep introduceren.

Tegen lintworm 1-2x per jaar ontwormen.

Najaar in ieder geval tegen de horzellarve ontwormen

en in januari/februari tegen de rode worm.

Soorten wormen

Veulenworm, grote strongyliden, kleine strongyliden

(rode wormpjes), spoelwormen, aarsmade, lintworm,

longworm en de paardenhorzel.

Veulenworm

Besmetting via de moedermelk,

60% veulens is besmet. Verschijnselen

kunnen zijn diarree en koliek.

Grote strongyliden

2-5 cm, beschadigen darmen en door

trektocht ook bloedvaten.

Verschijnselen kunnen zijn diarree,

koliek, kreupelheid en verlammingen.

Kleine strongyliden

Beter bekend als de rode bloedworm

(0,5 cm), leven in de darmwand en kunnen

daarom grote schade aanrichten

tot zelfs dood. Verschijnselen kunnen

zijn vermageren, koliek, diarree, gebrek aan eetlust,

vocht onder voorborst, en eventueel dood.

Preventie en tips

Ontwormen voor weidegang.

Gras in warme periode kort maaien.

Vermijd hoge bezetting (niet teveel paarden bij

elkaar op een te kleine weide).

2x per week mest opruimen uit weide (zeer belangrijk

maar tegenwoordig helaas steeds minder

gedaan!!).

Iedere dag mest verwijderen uit stal.

Laat regelmatig door uw dierenarts mestonderzoek

doen. Dit mag ook een mestmengmonster

(klein beetje is genoeg) zijn van maximaal 5 bij

elkaar lopende paarden.

Verwijder de (gelige) horzeleitjes regelmatig bij uw

paard met speciaal mesje of sponsje.

Eisen mestmonster

Verse mest.

Minimaal een eetlepel vol.

Indien mengmonster, dan niet van meer dan

5 paarden.

Uw dierenarts geeft u graag advies op maat

Ons persoonlijk advies aan U

Frequentie van ontwormen

Iedere weken ontwormen.

Ivermectine 8 weken werkzaam,

moxidectine 12 weken werkzaam.

Najaar

Ivermectine /moxidectine of combipreparaat met

ivermectine/moxidectine.

1x per jaar

Ontwormen met combipreparaat met praziquantel.

 

 

ONTWORMEN PAARD - Verplicht op recept!
Achtergrond receptuurplicht
Paarden vallen op basis van de Europese wetgeving onder de voedselproducerende dieren. De EU wil een betere controle op het toedienen van diergeneesmiddelen ter bescherming van de consument. Ten tweede wordt er via het invoeren van de Receptuurplicht  voor wormmiddelen gestreefd om de ontwikkeling van resistentie tegen deze middelen aan banden te leggen.

Wij hebben dus als dierenarts een nieuwe plicht om zodanig voor te schrijven en te behandelen dat schematisch ontwormen verandert in strategisch ontwormen. Dit houdt in dat de dierenarts goed op de hoogte moet zijn van de situatie op uw stal of weide en zicht moet hebben op de mate en de aard van de besmetting. Dit is nu zijn/haar wettelijke plicht en hij/zij wordt hierop gecontroleerd en ter verantwoording geroepen.
Betekenis voor u als eigenaar
Er is helaas geen gulden standaard. Afhankelijk van de leeftijd van de dieren, individuele gevoeligheid, infectiedruk op de weide, voorgeschiedenis, aankoop van nieuwe dieren, grootte van het bedrijf etc., zal een ontwormadvies voor uw paarden opgesteld en regelmatig bijgestuurd worden. Hierbij hoort mestonderzoek op wormeieren. Schroom niet om telefonisch overleg te plegen met de dierenarts. Gebruikt u voor uw beeldvorming ook de beslisboom op www.parasietenwijzer.nl , opgesteld door de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Zeer gebruiksvriendelijk en verhelderend!

Bel voor een geschikt ontwormingsadvies voor uw paard : 0528-371291

 
Dierenartsenpraktijk de Wolden, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting