IBR

IBR

 

Algemeen

IBR is de afkorting van Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis. Deze aandoening wordt ook wel “koeiengriep” genoemd. Zowel koeien als jongvee kunnen deze ziekte doormaken. IBR wordt veroorzaakt door het bovine herpesvirus type 1 (BHV1). De belangrijkste symptomen die bij IBR waargenomen kunnen worden zijn neusuitvloeiïng, rode slijmvliezen, versnelde ademhaling, hoesten, verminderde eetlust, koorts, verminderde productie en soms verwerpen. In het algemeen levert dit ook vaak een verlaagde weerstand op.

De veroorzaker van IBR, het bovine herpesvirus, blijft na een infectie levenslang in de koe aanwezig. Door stress kan het virus weer actief worden (reactivatie): de koe gaat opnieuw virusdeeltjes uitscheiden en kan zo koppelgenoten besmetten, waardoor opnieuw een uitbraak kan ontstaan.

 

Tankmelkonderzoek IBR

Tegenwoordig is het mogelijk om via tankmelk een overzicht te krijgen over het voorkomen van IBR op een bedrijf. Dit onderzoek kan tevens ingezet worden om (sub-)klinische IBR uitbraken op te sporen. Met behulp van het tankmelkabonnement is het mogelijk om de IBR-vrij status te behalen.

 

Vaccinatie IBR

In Nederland is er een toenemend risico op uitbraken. Na het stoppen van het verplichte vaccinatieprogramma daalt het beschermingsniveau in Nederland. Daarmee stijgt het risico van uitbraken.

Tevens zijn er op veel bedrijven nog IBR-besmette dieren aanwezig. Vaccineren op besmette bedrijven biedt een goede bescherming voor de niet besmette koppelgenoten.

 

Type vaccinatie

Bedrijfsentingen met levende IBR-marker vaccins zijn bewezen effectiever dan entingen met geïnactiveerde vaccins. Onderstaand figuur toont het verschil in effectiviteit tussen levende en geïnactiveerde vaccins. 

 

Uitbraakkansen IBR

 

Vaccinatieschema


 

Het vaccinatieschema voor IBR is eenvoudig.

-Keuze voor het vaccineren in de neus of in de spier hangt af van de
IBR-infectiedruk
-Vaccineren alle dieren vanaf 3 maanden
-De vaccinatie herhalen na 6 maanden

 
Dierenartsenpraktijk de Wolden, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting